ΔιαμεσολάβησηΝομολογία για Διαμεσολάβηση

21 Μαρτίου 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 70/2021 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)
Το ενημερωτικό έντυπο διαμεσολάβησης πρέπει να προσκομίζεται και σε μη γνήσιες διαφορές εκουσίας δικαιοδοσίας, οι οποίες υπάγονται και αυτές σε διαμεσολάβηση. Το έγγραφο αυτό μπορεί να προσκομισθεί και μετά τη συζήτηση κατόπιν κλήσης του δικαστηρίου.

Περίληψη Απόφασης: Οι μη γνήσιες διαφορές εκουσίας δικαιοδοσίας (όπως η αίτηση λύσης ΟΕ) είναι δεκτικές συμβιβασμού και διαιτησίας και υπάγονται σε διαμεσολάβηση. Έτσι θα πρέπει και σε αυτές για το παραδεκτό της συζήτησης να προσκομίζεται στο δικαστήριο το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.  4640/2019 έγγραφο ενημέρωσης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του σχετικού ενημερωτικού εγγράφου, το δικαστήριο μπορεί να καλέσει το διάδικο να το προσκομίσει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 227 ΚΠολΔ, προς συμπλήρωση της σχετικής τυπικής παράλειψης. Το γεγονός ότι το έγγραφο ενημέρωσης φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αίτησης όπως και το γεγονός ότι αυτό φέρει υπογραφή μόνο του διαδίκου και όχι του πληρεξουσίου δικηγόρου του δεν ασκούν κάποια επίδραση.

πηγή: https://www.sakkoulas-online.gr/news/mprkav-70-2021-to-enimerotiko-entypo-tis-yas-mporei-na-proskomisthei-kai-meta-ti-syzitisi-katopin-klisis-tou-dikastiriou-kat-arthro-227-kpold/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κορίνθου 288, TK: 26222, Πάτρα
+30 693 882 0944
info@ikatsiropoulos.gr
18 χρόνια τώρα...

ασκούμε μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία με ήθος, αξιοπιστία, επαγγελματισμό…προσθέσαμε και υπηρεσίες διαμεσολάβησης προχωρημένου επιπέδου

Και συνεχίζουμε…