ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  • 18 έτη εμπειρίας
  • Συνεργασία με υψηλού κύρους Εταιρείες (εικονίδια ΕΤΕ COCA COLA) σε πληθώρα νομικών εργασιών
  • Αστικό Δίκαιο (διαφορές από ακίνητη περιουσία, καθυστερούμενες οφειλές, διαταγές πληρωμής, κληρονομικά ζητήματα, μισθωτικές διαφορές, τροχαία ατυχήματα, δικαστική συμπαράσταση κλπ)
  • Αγοραπωλησίες / Μισθώσεις ακινήτων
  • Κτηματολόγιο / έλεγχοι ακίνητης περιουσίας
  • Τραπεζικό Δίκαιο (ρύθμιση οφειλών, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ)
  • Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εταιρειών)
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Νομικός παραστάτης Διαμεσολάβησης – Διαπραγματεύσεων: εις βάθος γνώση της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης, του ρόλου του Διαμεσολαβητή και των τεχνικών που χρησιμοποιεί και κυρίως των απαραίτητων κινήσεων και της εν γένει συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύει ο Δικηγόρος του ενδιαφερόμενου μέρους, προκειμένου η Διαμεσολάβηση να έχει τελικώς το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα συμφέροντα του εντολέα του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κορίνθου 288, TK: 26222, Πάτρα
+30 693 882 0944
info@ikatsiropoulos.gr
18 χρόνια τώρα...

ασκούμε μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία με ήθος, αξιοπιστία, επαγγελματισμό…προσθέσαμε και υπηρεσίες διαμεσολάβησης προχωρημένου επιπέδου

Και συνεχίζουμε…