ΔιαμεσολάβησηΑνακοίνωση για Διαμεσολάβηση

3 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στις 16/3/2020 στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «http://www.diamesolavisi.gov.gr», η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης εκτιμά ότι η διάταξη της σχετικής ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, εφαρμόζεται αναλογικά και στην προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 4640/2010. Το εν λόγω θέμα χρήζει ενδεχομένως διευκρίνισης με συμπλήρωση της σχετικής ΚΥΑ.

Το άνω άρθρο έχει ως εξής: «Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της αποστολής στον διαμεσολαβητή του αιτήματος προσφυγής στη διαδικασία διαμεσολάβησης από το επισπεύδον μέρος. Αν κάποιο από τα μέρη διαμένει στο εξωτερικό η ως άνω προθεσμία παρεκτείνεται έως την τριακοστή (30ή) ημέρα από την επομένη της αποστολής του αιτήματος στον διαμεσολαβητή. Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά και εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 4, 6 και 7 του άρθρου 5 του παρόντος.».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κορίνθου 288, TK: 26222, Πάτρα
+30 693 882 0944
info@ikatsiropoulos.gr
18 χρόνια τώρα...

ασκούμε μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία με ήθος, αξιοπιστία, επαγγελματισμό…προσθέσαμε και υπηρεσίες διαμεσολάβησης προχωρημένου επιπέδου

Και συνεχίζουμε…