ΔιαμεσολάβησηΑνακοίνωση για Διαμεσολάβηση

2 Ιουνίου 2020

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οι Καθηγητές Κωνσταντίνος Καλαβρός, Σπύρος Τσαντίνης και Παναγιώτης Γιαννόπουλος εκπόνησαν αναλυτικό οδηγό για την εφαρμογή των δικονομικών διατάξεων για την επανεκκίνηση της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων.

Στον οδηγό αυτόν αναφέρονται τα εξής πολύ χρήσιμα σχετικώς με τη Διαμεσολάβηση:

Η έναρξη ισχύος των άρθρων 6 και 7 του ν. 4640/2019 μετατίθεται αναδρομικώς για την 1.7.2020, ως προς τις υποθέσεις της περ. β του άρθρ. 44 Ν. 4640/2019.
Επομένως, σε όσες αγωγές κατατέθηκαν πριν την 1.7.2020 παρέλκει η τήρηση της διατύπωσης της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της διάταξης ταυτίζεται ειδικώς με τον κανόνα διαχρονικού δικαίου του άρθρου 44 περ. β Ν. 4640/2019, η εμβέλεια της αναστολής καταλαμβάνει αποκλειστικά τις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας που εμπίπτουν στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν. 4640/2019, όχι όμως και τις οικογενειακές διαφορές. Διαμεσολαβήσεις που έχουν λάβει χώρα στο διάστημα σε διαφορές της τακτικής διαδικασίας μέχρι τις 30.6.2020 και τυχόν πρακτικά επίλυσης της διαφοράς που καταρτίσθηκαν στο διάστημα αυτό δεν απεμπολούν τον κύρος τους, αφού η εμβέλεια της ρύθμισης εξαντλείται στην αναστολή της διατύπωσης της υπαγωγής των διαδίκων στη συμμετοχή στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία.
Σημειώνεται ότι ο νομοθέτης αναστέλλει μόνον την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 του Ν. 4640/2019 και όχι του άρθρου 3 Ν. 4640/2019, το οποίο παραμένει σε ισχύ από την ημερομηνία που τέθηκε σε εφαρμογή (30.11.2019). Επομένως, για τις αγωγές που κατατέθηκαν μεταξύ της 30.11.2019 και της 30.6.2020, διατηρείται η υποχρέωση προσκομιδής ενημερωτικού εντύπου για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, αφού η εμβέλεια της ρύθμισης δεν θίγεται από την αναστολή.

mediation hands

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κορίνθου 288, TK: 26222, Πάτρα
+30 693 882 0944
info@ikatsiropoulos.gr
18 χρόνια τώρα...

ασκούμε μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία με ήθος, αξιοπιστία, επαγγελματισμό…προσθέσαμε και υπηρεσίες διαμεσολάβησης προχωρημένου επιπέδου

Και συνεχίζουμε…